Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Konsultverksamhet

Från projektering till underhåll

Som konsulter arbetar vi med alla steg i projekt från systemkonstruktion och upphandling till uppstartning och besiktning. Dessutom har vi fortlöpande olika uppdrag på underhållssidan som t.ex planering och uppläggning av Fu, förebyggande och avhjälpande felsökning, kontroll och uppläggning av dokumentation osv.

Våra kunder är i de flesta fall stora företag som ofta har ett eget gediget kunnande inom hydraulikområdet och som ställer höga krav. Detta faktum sätter en positiv press på våra konsulter som hela tiden måste hänga med i utvecklingen. Konsultverksamheten ger också den förnyade erfarenhet som krävs för att även utbildningssidan skall utvecklas.

Kontakta oss
Tre personer i blå overrall läser en instruktion för en hydraulisk maskin