Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Grundkurs - 5 dagar

Målet med denna kurs är att deltagarna skall få en god förståelse för hur hydrauliska system och dess komponenter fungerar. Efter genomgången kurs skall deltagarna med hjälp av hydraulikscheman kunna utläsa ett hydraulsystems funktion och vara väl förtrogna med de ingående komponenternas arbetsprinciper och uppgifter i systemet.

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 1

Kursinnehåll

Komponentkunskap, systemfunktion, schemaläsning

 • Hydrauliska grundbegrepp
 • Komponenter, pumpar - motorer - cylindrar - ventiler (arbetsprinciper och uppgifter i hydraulsystemet)
 • Symboler - schemaläsning
 • Systemfunktion, systemuppbyggnad
 • Praktiska tillämpningar i hydraulik-lab. (8st)
 • Övningar i schemaläsning och systemförståelse

I kursen varvas teori med praktiska övningar i vårt hydrauliklab. Hydraulvätskor - Filtrering

 • Krav på hydraulvätskan
 • Filtreringsmetoder
 • Renhetskrav - åtgärder vid montering och reparation

Förbindelseelement

 • Olika kopplingar, rör och slang

Säkerhet

 • Olika riskfaktorer vid underhållsarbete i hydraulsystem