Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Grundläggande systemkonstruktion

Grundläggande systemkonstruktion - 5 dagar

Målet med denna kurs är att ge deltagarna kunskaper tillräckliga för att kunna göra egna systemlösningar och för att kunna bedöma systemförslag som ska lämnas av hydraulikleverantörer. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna beräkna och konstruera hydraulsystem för olika ändamål. Vidare skall deltagarna kunna bedöma hydraulsystem när det gäller driftsäkerhet, underhållsvänlighet, livslängd, värmealstring osv.

För ytterligare fördjupning i systemlösning rekommenderar vi en fortsättning med kursen Tillämpad Systemkonstruktion

Denna kurs är i kombination med vår kurs Systemkonstruktion Proportionalteknik anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Konstruktörer.

Kursinnehåll

Inledande avsnitt

 • Hydrauliska principer, strömningslära
 • Val och dimensionering av verkställande organ (cylindrar, motorer)
 • Val och dimensionering av pumpar. Olika konstruktionsprinciper,  fördelar – nackdelar
 • Ventiler: Tryck-, flödes- och riktningsventiler. Funktionsprinciper, möjligheter, begränsningar
 • Övervakningsutrustning, tankar och tillbehör
 • Hydraulvätskor
 • Filtrering, renlighetskrav, val av filter

Systemkonstruktion - systemuppbyggnad

 • Systemlösning komponentval
 • Värdering av olika lösningar med tanke på effektåtgång, värmealstring, driftsäkerhet, servicemöjligheter, ljudnivå o.s.v.
 • Kontroll av tryckfall och dimensionering av rörledningar
 • Krav på moderna hydraulsystem ur underhållssynpunkt (standard, möjligheter till FU-kontroll och felsökning) Grupparbete i systemkonstruktion och dimensionering

Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande.