Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

El för hydrauliker

El för hydraulik - 3 dagar

Dagens hydraulsystem och komponenter blir mer och mer integrerade med elektronik. I denna kurs får hydraulikern insyn i grundläggande elektriska principer och elektriska komponenters funktionsprinciper. Kursen ska ge deltagaren en inblick i elektroniken, styrsystemet bakom ett hydrauliskt system i syfte att öka förståelsen för helheten. Tonvikten är lagd på schemaläsning och förståelse för komponenter mellan el och hydraulik 

Kursinnehåll

Grunddel

 • Elektriska grundbegrepp
 • Grundläggande komponentkunskap
 • Symboler - schemaläsning
 • Fysikaliska jämförelser Hydraulik kontra Elektronik
 • Mätteknik
 • Elektriska mätgivare
 • Säkerhet

Styrsystem

 • Uppbyggnad och arbetssätt ihop med hydraulsystem
 • Kommunikation - Styrning
 • Styrelektronik - huvudbyggstenar

Växelströmsmotorn

 • Asynkronmotorn
 • Frekvensstyrning

Teoretiska och praktiska övningar

 • Schemaläsningsövningar
 • Praktiska övningar i lab.

Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande