Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Kursanmälan

Bokning av kursplats görs via hemsidans kurskalender, telefon eller e-post: info@projekthydraulik.se

Pris och kurstider

Pris och kurstider finns angivet under flik "Kurskalender". Alla priser anges exklusive moms

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer moms.

Bekräftelse / Kallelse

Kallelse med detaljerade uppgifter om kursen, såsom tider, kurslokal, adress, etc, skickas ut till respektive företags kontaktperson, alternativt deltagare.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning 0-14 dagar före kursstart debiteras full avgift, 15-30 dagar före kursstart debiteras halv avgift. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Om deltagare inte kommer till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften. Projekthydraulik har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda kursavgifter återbetalas.
Projekthydraulik ansvarar ej för deltagarens uppkomna kostnader i händelse av inställd kurs. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.

Force majeure

Projekthydraulik ansvarar ej för de fall där kursen hindras direkt eller indirekt av myndigheter, krig, strejk, blockad, lockout, oväder eller annat som står utanför Projekthydrauliks kontroll.

Reservation

Vi reserverar oss för ändringar av pris och kursinnehåll