Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Om oss

Om oss

Vi på Projekthydraulik tillhandahåller våra hydraulikutbildningar i moderna kurslokaler i Borlänge med teorilektioner som varvas med praktiska övningar i vårt hydrauliklaboratorium. Vi genomför företagsanpassade utbildningar på plats hos kund samt arbetar som konsulter från projektering till underhåll. Idag är vi tre anställda.


Lite historia

Företaget Projekthydraulik Haglind & Jansson AB startades 1977 i Borlänge av Olle Jansson och Ove Haglind. Olle och Ove som före starten arbetat inom hydraulikbranschen i många år, såg i sina tidigare arbeten behovet av utbildning och konsultation inom branschföretagen och industrin. Efter hand expanderade företaget och var 1998 sex personer då företaget såldes till Institutet för Tillämpad Hydraulik (ITH). ITH stod som ägare fram till 5 juli 2002 då de nuvarande konsulterna förvärvade företaget.

En vit skåpbil på en parkering

Affärsidé

  • Att kompetensutveckla personer som berörs av teknikområdet hydraulik.
  • Att säkerställa produktionskapacitet med kvalitetssäkrad kunskapsnivå.
  • Vår vision är att lyfta fram och värna om hydraulik som teknisk lösning och att verka för att behörighetskrav införs för hydraulik.
  • Vår ambition är att som neutralt konsultföretag erbjuda målinriktad hydraulikutbildning och kvalificerad teknisk konsultation inom industriell och mobil hydraulik.

Vi vet att du som kund ställer höga krav på Projekthydrauliks kompetens. Ett faktum som vi upplever som väldigt stimulerande och som sätter en positiv press på vår verksamhet. Det är vår förhoppning att kunna fortsätta att leva upp till vår målsättning att ständigt utveckla, förbättra och förnya vårt utbud av tjänster.

Kundpolicy

Genom att kombinera lång erfarenhet med ständig förnyelse och utveckling av vårt kunnande vill vi erbjuda våra kunder en unik och väl kvalitetssäkrad produkt.