Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Proportionalteknik

Proportionalteknik - 5 dagar

Elektronikstyrda komponenter blir allt vanligare i moderna hydraulsystem. Denna utveckling medför ofta enklare hydraulsystem med mindre antal ventiler, men samtidigt blir hydrauliken en del av styr- och reglertekniken. Kursen ska ge kunskap i proportionella styr- och reglersystem inom hydraulikområdet, komponentkunskap och förståelse i intrimningsteknik samt elektronikens uppbyggnad för öppna och slutna styrsystem. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 2.

Kursinnehåll

Proportionalventiler

 • Principfunktioner - prestanda
 • Användningsområden – enkla konstruktionsprinciper

Elektronikdelen

 • Fysikaliska jämförelser hydraulik kontra elektronik
 • Styrelektronikens huvudbyggstenar
 • Justerings- och trimningsmöjligheter
 • Reglerelektronikens huvudbyggstenar

Proportionalsystem

 • Tillämpningsexempel från industrin
 • Schemaläsningsövningar

Reglersystem

 • Uppbyggnad av slutna reglersystem
 • Regulatorns uppbyggnad
 • Reglering av position, kraft, hastighet och varvtal
 • Reglerelektronik

Teoretiska övningar och praktiska övningar i lab.

Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.