Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Tillämpad systemkonstruktion

Tillämpad systemkonstruktion 2+2 dagar

Målet med denna kurs är att få lite mer praktiska tillämpningar på vår kurs Grundläggande Systemkonstruktion. Kursen är uppdelad på två 2-dagars tillfällen med ca 4–5 veckors mellanrum. Mellan kurstillfällena skall en "hemuppgift" utföras av kursdeltagaren.

Som en direkt fortsättning på kursen Grundläggande systemkonstruktion erbjuds här deltagarna en utökad kunskap i systemlösning och systemutvärdering. Deltagarna skall efter genomförd kurs kunna konstruera och bedöma systemlösningar för olika typer av styrproblem både vad det gäller funktion och underhållsvänlighet.

Kursinnehåll

Proportionalventiler

  • Typlösningar på olika hydrauliska styrproblem
  • Systemkonstruktion - systembedömning
  • Krav på moderna hydraulsystem ur underhållssynpunkt (standard, möjligheter till FU-kontroll och felsökning)
  • Dimensionering av proportionalventiler
  • Övningsuppgifter och praktiska laborationer i hydraulik-lab

 

Nödvändiga förkunskaper: Grundläggande Systemkonstruktion eller motsvarande

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.