Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Underhållsteknik

Underhållsteknik 4 dagar

Kursen ska ge kunskap i underhållsteknik och felsökningsteknik inom hydraulikområdet. Förståelse för när, var och hur man mäter och hur man utvärderar dessa mätvärden när det gäller felsöknings- och underhållssituationer samt vilka krav som skall ställas på ett hydraulsystem ur felsöknings- och underhållssunpunkt.

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt UH-Tekniker.

Kursinnehåll

Förebyggande underhåll

 • Allmänt om hydraulikunderhållets villkor
 • Typiska skador och orsaker till funktionsbortfall hos komponenter
 • Faktorer som påverkar hydraulsystemets funktion och driftsäkerhet
 • Tillståndskontroll
 • Instrument och hjälpmedel
 • Uppläggning, planering
 • Kontrollobjekt - kontrollpunkter
 • Krav på hydraulsystem ur underhållssynpunkt

Avhjälpande underhåll

 • Felsöknings - felsökningsmetodik
 • Mätteknik
 • Säkerhet

Teoretiska övningar och praktiska laborationer i lab.

Nödvändiga förkunskaper för certifiering: Grundkurs och Proportionalteknik eller motsvarande.

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.