Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Montageteknik -2 dagar

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper när det gäller montering och installation av ledningskomponenter i hydraulsystem. En del av kurstiden användes till praktiska övningar i montage.

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Montör.

Kursinnehåll

Installationsteknik rör, slang och kopplingar

  • Olika avtätningsprinciper för hydraulkopplingar
  • Inom hydrauliken förekommande kopplingstyper och gängsystem
  • Monteringskrav för hydraulkopplingar för rör och slang
  • Hydraulslangens konstruktiva uppbyggnad och användningsområden
  • Dimensionering av ledningssystem med hänsyn till strömningshastighet och tryckfall
  • Statiska tätningar inom hydrauliken (funktionsprinciper, material, val och beräkningar, montagekrav)
  • Praktiska tillämpningsövningar i slang-, rör- och kopplingsmontage

Installationsteknik komponenter

  • Monteringskrav för hydrauliska komponenter
  • Montering efter hydraulschema

Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.