Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Säkerhet – Hydraulik

Säkerhet – 1 dag

”Säkerhet och ansvar kräver kunskap”. Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hydraulik samt förståelse för vilka säkerhetsrisker som finns när man arbetar med eller omkring maskiner som innehåller hydraulik.

Denna kurs riktar sig till personer som arbetar med eller vistas vid maskiner som innehåller hydraulik eller har personalansvar för dessa personer

Kursinnehåll

  • Enkelt om grundläggande hydraulik
  • Faktorer som påverkar driftsäkerheten i hydrauliska installationer/maskiner
  • Enkelt om hydraulvätskan, risker och miljöpåverkan
  • Säkerhet och risker vid arbete med eller omkring hydrauliska installationer/maskiner

Nödvändiga förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.