Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Tillämpad felsökning – Industriella system

Tillämpad felsökning - Industriella system - 4 dagar

Kursen är en direkt fortsättning på Grundkursen. En stor del av tiden ägnas åt teoretiska och praktiska tillämpningsövningar. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna analysera olika felsymptom och kunna utföra logisk felsökning i hydraulsystem.

Kursinnehåll

  • Kort repetition och uppföljningsdiskussion
  • Utökad komponentkännedom
  • Felsökning - underhåll
  • Typiska skador och orsaker till funktionsbortfall hos komponenter
  • Felsökningsmetodik
  • Övningar i schemaläsning och systemförståelse
  • Teoretiska och praktiska övningar i logisk felsökning dels med hjälp av schemaexempel hämtade från olika applikationer ur verkligheten, dels på hydraulsystem uppmonterade i hydraulik-lab.

Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.