Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Tillämpad felsökning – Proportionalteknik

Tillämpad felsökning – Proportionalteknik, 4 dagar

Elektronikstyrda komponenter blir allt vanligare i moderna hydraulsystem. Denna utveckling medför ofta enklare hydraulsystem med mindre antal ventiler, men samtidigt blir hydrauliken en del av gör styr- och reglertekniken. Denna kurs ska ge kunskap i felsökning på proportionella styr och reglersystem inom hydraulikområdet. Syftet med denna kurs är att ge personal som mer frekvent arbetar med felsökning i hydraulsystem tillräckliga kunskaper i proportionalteknik för att kunna utföra integrerad felsökning från styrsteg till effektsteg i hydrauliska styr- och reglersystem.

Kursen är en påbyggnad på kursen Proportionalteknik (Grundkurs 2)

Kursinnehåll

Proportionalventiler

  • Principfunktioner (kort repetition)
  • Typiska orsaker till funktionsbortfall

Elektronikdelen

  • Principfunktion (kort repetition) 
  • Styrkortets huvudbyggstenar – Justerings- och trimningsmöjligheter

Proportionalsystem

  • Tillämpningsexempel från industrin - Schemaläsningsövningar
  • Praktiska intrimningar i lab av kompletta system


Teoretiska och praktiska övningar i felsökning i proportionalsystem fr.o.m styrsteg t.o.m effektsteg.

Nödvändiga förkunskaper: Grundkurs samt kurs i Proportionalteknik eller motsvarande.

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.