Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Energioptimering av Elmotorsystem – inriktning Hydraulik

Energioptimering av elmotorsystem – inriktning Hydraulik 3 dagar

Efter genomgången kurs skall ni kunna avgöra om ni har rätt hydraulisk utrustning, en utrustning som är lämpad för sitt ändamål och utifrån dagens förutsättningar? Används era elmotorsystem på ett rätt och riktigt sätt?

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de olika stegen för att utföra en energikartläggning

Genom att mäta på elmotorer kan vi se:

  • nyttjandegraden av elmotorerna vilket ger oss en viktig information.
  • hur hydraulsystemet belastar elnätet.

Genom att utföra en tid/flödesstudie kan vi se:

  • hydraulsystemets dimensionering.
  • behovet/dimensioneringen av eventuella ackumulatorer i systemet.


Genom att tryck och flödes mäta de enskilda funktionerna kan vi se:

  • balansen mellan systemtryck och erforderligt lasttryck.
  • den totala effektiviteten av maskin och hydraulsystemet.

Mervärden

Under kursen går vi även igenom vikten av att kunna bedöma och kalkylera i mervärden. Mervärdena kan stå för en större andel av den ekonomiska vinsten vid en energioptimering av ett hydraliksystem. Genom att kunna kalkylera mervärden så ökar möjligheterna att ekonomiskt motivera energioptimerande åtgärder.

Typlösningar

Olika hydrauliska typlösningar passar energimässigt för olika typer av maskinsystem. Inom industriell hydraulik används ofta standardlösningar som inte alltid är optimala ur ett energiperspektiv. Vi går igenom olika typlösningars för- och nackdelar.

Kursen innehåller både teoretiska övningar och laborationer i vårt lab.

 

Förkunskaper: Kursen förutsätter att deltagarna har hydrauliska förkunskaper som motsvarar Projekthydrauliks Grundkurs.

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.