Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

GDPR

Integritetspolicy

Mot bakgrund av EU´s nya dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är namn, mailadress, arbetsgivare och arbetsgivarens adress. Uppgifter som till exempel titel, telefonnummer mm kan också samlas in vid anmälan.

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail eller andra kanaler där du registrerar dig.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från offentligt tillgängliga källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av arrangemang som vi erbjuder.

Hur vi använder personuppgifterna

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
- kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser
- maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i den här texten, använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att genomföra kurser och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang.

Avregistrering

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrera dig genom att klicka här