Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Företagsanpassade

Företagsanpassade

Förutom de öppna kurserna i Borlänge har Projekthydraulik en ständigt pågående skräddarsydd utbildningsverksamhet ute på olika företag runt om i landet. Dessa kurser kan anpassas till de befintliga utrustningarna på plats enligt ert önskemål och också - naturligtvis - till den personalkategori som kursen vänder sig till, t.ex skiftreparatörer, operatörer, konstruktörer, elektriker etc. Vi har även möjlighet till praktiska laborationer med mobila laborationsbänkar.

De företagsanpassade kurserna kan innehålla bl a:

 • Grundbegrepp
 • Komponenter
 • Vätskor/Renlighet
 • Proportionalteknik industri
 • Proportionalteknik mobil
 • Felsökningsmetodik
 • Förebyggande underhåll
 • Säkerhet/Miljö
 • Schemaläsning/Systemfunktion
 • Grundläggande dimensionering
 • Systemkonstruktion
 • Laborationer
 • Kundspecifika system

Här följer några exempel på företagsanpassade kurs

Kurs 1 - Renlighet, 1 dag:

 • Vätskor/Renlighet
 • Säkerhet/Miljö

Kurs 2 - Grundkurs, 4 dagar:

 • Grundbegrepp
 • Komponenter
 • Vätskor / Renlighet
 • Säkerhet / Miljö
 • Schemaläsning / Systemfunktion
 • Laborationer
 • Kundspecifika system
 • Felsökningsmetodik

 

Kurs 3 - Konstruktion, 6 dagar:

 • Grundbegrepp
 • Komponenter
 • Vätskor / Renlighet
 • Proportionalteknik industri
 • Säkerhet / Miljö
 • Schemaläsning / Systemfunktion
 • Grundläggande dimensionering
 • Kundspecifika system