Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Systemkonstruktion Proportionalteknik

Systemkonstruktion proportionalteknik - 3 dagar

Utvecklingen inom proportionaltekniken gör dagens systemkonstruktörer betydligt bättre lottade än sina föregångare. Samtidigt ökar ständigt kraven på våra hydraulsystem både när det gäller tekniska prestanda och tillgänglighet, vilket i sin tur medför ökade kunskapskrav hos de personer som arbetar med konstruktion och bedömning av hydraulsystem. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna kunskaper tillräckliga för att bättre kunna utnyttja de möjligheter som dagens proportionalteknik ger.

Denna kurs är i kombination med vår kurs Grundläggande Systemkonstruktion anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering, Konstruktör.

Kursinnehåll

System med proportionell styrning:

  • Proportionell styrning av hastighet - varvtal, kraft
  • Systemdynamik - egenfrekvens
  • Val och dimensionering av ingående komponenter

System med proportionell reglering:

  • Val och dimensionering av ingående komponenter
  • Faktorer som påverkar systemets dynamiska egenskaper
  • Faktorer som påverkar systemets noggrannhet 
  • Slutna reglersystem med hydraulik
  • Uppbyggnad av reglersystem för reglering av position, hastighet, varvtal och kraft

En stor del av tiden ägnas åt beräknings- och dimensioneringsövningar.


Nödvändiga förkunskaper: Grundläggande Systemkonstruktion samt kurs i Proportionalteknik eller motsvarande


Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.