Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Studiebesök på Tower Bridge London

Publicerat 2018-02-13

Gröna Hydraulpumpar
Gröna Hydraulpumpar

Studiebesök på Tower Bridge London

Under vår konferensresa 17-20/5 till London ingick ett studiebesök på Tower Bridge där vi studerade det gamla hydraulsystemet för öppning av broklaffarna.

Det gamla systemet drevs av ångdrivna hydraulpumpar som pumpade vatten in i stora ackumulatorer som försörjde cylindrar som via kuggstänger öppnade broklaffarna. Idag drivs broklaffarna med ett modernt hydraulsystem.