Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet

Referenser

Våra kunder kommer från många olika verksamhetsfält och neutraliteten har alltid varit en ledstjärna i vår verksamhet. Ett faktum som gör att vi bland våra kunder kan räkna alla kategorier i kedjan tillverkare - distributörer - inbyggare och slutanvändare inom hydraulikområdet.

Bland Projekthydrauliks kunder finns många stora företag och koncern inom papper-cellulosa och stål, som t.ex. StoraEnso, SCA, Södra Cell, Billerud, Smurfit Kappa, Korsnäs, SSAB, Erasteel, Sandvik, Outokumpu, Uddeholm, Ovako m fl. Vi har också ett stort antal kunder inom verkstadsindustrin t.ex. Volvo, Saab, Scania, Metso Paper och Volvo C.E. Även hydraulikföretag anlitar oss för utbildning av sin personal t ex BoschRexroth, Parker, Hydac, AMAB, PMC Hydraulics, Hydraulikhuset BKH, Tube Control, Hydroscand, Arcos Hydraulik, Specma, Argo Hytos, AWI Hydraulic Pneumatic, m.fl.

Förutom industri- och teknikföretag finns även företag med helt annan inriktning bland våra kunder, t.ex. Trafikverket, Statens Järnvägar, Kungliga Teatern Operan, Luftfartsverket, Gröna Lund och Stockholm Vatten.